• Z życia wspólnoty – nowy rok formacyjny 2019

  Z życia wspólnoty – nowy rok formacyjny 2019

  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Zakopanem

  Program na jesień 2019 rok

  wrzesień

  5.09 –  17.30 – pierwszy czwartek miesiąca – Adoracja

  8.09 – 19:00 – 2 niedziela m-ca – 19:00 Msza Święta z modlitwą uwielbienia)

  12.09 – 18:00 spotkanie modlitewne – salka w dolnym kościele

  15.09 – odpust parafialny

  19.09 – 18:00 – wprowadzenie do rekolekcji „33 dni do Chwały Poranka”

  26.09 – 18:00 –  rozpoczęcie rekolekcji – konferencja 1 „Św Ludwik Maria Grignion de Montfort”

  Październik

  3.10 – 17:30 – pierwszy czwartek m-ca – adoracja i konferencja 2 „ Św. Maksymilian Maria Kolbe”

  10.10 –18:00 –  konferencja 3 – Św. Matka Teresa z Kalkuty”

  13.10 – 19:00 – 2 niedziela m-ca – 19:00 Msza święta z modlitwą uwielbienia

  17.10 – 18:00 – konferencja 4 – Św. Jan Paweł II

  24.10 – 18:00 – konferencja 5 –Pięć dni do zawierzenia – Synteza

  30.10  – 18:00 (środa) Msza Święta wspólnotowa i zawierzenie życia Jezusowi przez ręce Maryi

  listopad

  7.11 – 17:30 – pierwszy czwartek m-ca – adoracja

  10.11 – 19:00 – 2 niedziela m-ca – 19:00 Msza święta z modlitwą uwielbienia

  14.11 – 18:00 – przygotowanie do wyborów lidera – zgłoszenia kandydatów

  21.11 –18:00 –  wybory – głosowanie i wyłonienie 2 kandydatów

  28.11 – 18:00 – Msza Św. Wspólnotowa i wybory lidera z ołtarza

  grudzień

  5.12. – 17:30 pierwszy czwartek m-ca – adoracja

  7.12 – wspólnotowy dzień skupienia

  8.12 – 19:00 – 2 niedziela m-ca – 19:00 Msza Święta z modlitwą uwielbienia

  12.12 – 18:00 – spotkanie modlitewne

  19.12 – 18:00 spotkanie modlitewne