Rekolekcje zawierzenia życia Jezusowi przez ręce Maryi

We wrześniu 26 rozpoczęliśmy 5 tygodniowe rekolekcje przygotowujące do zawierzenia życia Jezusowi przez ręce Maryi.

“33 dni do Chwały Poranka: Każdego dnia rozważamy krótki tekst przybliżający nas do głębszego poznania Maryi poprzez świętych, w życiu których odegrała ważną rolę.

Święty Ludwik de Montfort, Maksymilian Maria Kolbe, Matka Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II będą prowadzić nas na tej drodze.

Poniżej będziemy zamieszczać konferencje do odsłuchania.

  1. cz. I Św. Ludwik Maria de Montfort 26.09.2019

  2. Św. Maksymilian Maria Kolbe 04.10.2019

  3.  Św. Matka Teresa z Kalkuty 11.10.2019

  4. Św. Jan Paweł II 18.10.2019

Więcej...

Konferencje wygłoszone na Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy 2018

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy – Zakopane 28.09 – 16.11.2018

1. Sens życia – Ks. Rafał Brewczyk

 

2. Dar Mądrości – Miłość Boga – Marta Naglik

 

3. Dar Rozumu – Jezus Jedynym Zbawicielem Człowieka – Autorem wygłoszonej konferencji jest Maja Podsiadło, wygłosił ją Józek Zwijacz

 

4. Dar Rady – Jezus Panem i Bratem – Paweł Migiel

 

5. Dar Męstwa – Nawrócenie uzdrowieniem człowieka – Stanisław Pitoń

 

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne – prowadzi Krystyna Prajsnar

 

6. Dar umiejętności – Duch Święty i Jego działanie w nas – Krysia Prajsnar

 

7. Dar Pobożności – Dary i Charyzmaty Ducha Świętego – Modlitwa o Wylanie Darów Ducha Świętego – Ania i Bogdan Głowaccy

 

8.… Więcej...