Modlitwa Osłonowa za Wspólnotę oraz jej dzieła

Modlimy się wstawienniczo w intencjach wspólnoty Krzyża Świętego – za dzieła, osoby i w intencjach związanych z naszą grupą. Modlitwa obejmuje trzy kręgi intencji:
•   intencje stałe – za duszpasterza, lidera, Radę Grupy, animatorów, nasze spotkania modlitewne, jedność we wspólnocie – w tych intencjach modlimy się niezależnie od okoliczności i czasu;
•    intencje czasowe – aktualna formacja w grupie, , wydarzenia  (msze z modlitwą o uzdrowienie, adoracje) – te intencje są modyfikowane i dołączane zgodnie z aktualnymi wydarzeniami;
•    intencje bieżące – tzw. modlitewne sos– sprawy powierzane naszej modlitwie przez osoby należące do wspólnoty, czyli intencje nas samych – są one przekazywane na spotkaniu lub przez internet.

Pozostałe intencje przekazywane są diakonii modlitwy wstawienniczej

Zapraszamy każdego do takiej modlitwy kto pragnie osłaniać modlitewnie działalność wspólnoty i jej członków.

Zapraszamy i dziękujemy za każdego z Was! Stanowicie ważną i integralną część każdego podejmowanego przez nas dzieła czy posługi, niewidoczni, ale jakże skuteczni.