Jesteśmy grupą modlitewną Odnowy w Duchu Świętym,

która otwierając się na obecność i działanie Ducha Świętego

praktykuje adoracyjną modlitwę uwielbienia

i modli się wstawienniczo.

Opiekunem Wspólnoty Krzyża Świętego

 Ks. Bogusław Batkiewicz

WDZIĘCZNI JESTEŚMY PANU, BOGU NASZEMU,

ŻE POWOŁAŁ NAS DO SŁUŻBY

I ŻE MOŻEMY WIELBIĆ GO WE WSPÓLNOCIE,GŁOSZĄC

JEGO MIŁOŚĆ, MOC I POTĘGĘ.

CHWAŁA PANU!

5 22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa*. Ga 5,22-23