Modlitewne czuwanie – adoracja w domu. 03.04.2020

A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę». Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie». I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]».

Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz?

Więcej...

Boże Narodzenie 2020

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Łk 2, 11

W tym czasie Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam aby Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel oświecił wasze serca światłem łaski, udzielił darów pokoju,swojej miłości oraz napełnił wasze dusze Bożą radością i uczynił was głosicielami ewangelii.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Krzyża Świętego

Więcej...