/ 5 października, 2009/ Świadectwa

ŚWIADECTWO

MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ BOGA W MOIM ŻYCIU

Pragnę złożyć świadectwo mojego uzdrowienia duchowego. Przed laty przeżyłam bardzo trudne wydarzenia: śmierć mojego męża, utrata mieszkania, rozbicie małżeństwa syna, kilkakrotne przeprowadzki, złe warunki bytowe. Oczywiście to wpłynęło na stan zdrowia, wpadłam w depresję. Nawet zadawałam Bogu pytanie, dlaczego to właśnie mnie spotkało.
Po ludzku, można rzec, było to niemożliwe, aby coś się zmieniło na lepsze. Dzisiaj, z perspektywy czasu, analizując to wszystko, stwierdzam, że plan Bożej miłości względem mnie jest doskonały.
Opatrzność Boża sprawiła, że obecnie mam własne mieszkanie, powróciła mi radość życia, a nawet pracuję w grupie charytatywnej dla potrzebujących, w miarę swoich możliwości.

W odpowiednim momencie znalazłam się, dzięki mojej przyjaciółce Władzi, we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, przy kościele św. Krzyża w Zakopanem i tu właśnie rozpoczęło się moje uzdrowienie. W tym miejscu przeżyłam pierwsze wylanie Ducha Świętego 9.12.1995r. Tu otrzymałam dar modlitwy i miłości.
Później, w trakcie seminariów i licznych czuwań modlitewnych, gdy wszyscy silnie doświadczaliśmy Bożej Obecności, utwierdzałam się w wierze i praktyce modlitwy, a moje życie całkowicie się zmieniało. Gorąco dziękujê miłosiernemu Bogu za wszystkie otrzymane dary, a w szczególności za kościół św. Krzyża, to miejsce, w którym raczył objawiać swoją moc, a także za naszą wspólnotę.

Mogę mówić z wielką wdzięcznością: bądź uwielbiony Boże zawsze i wszędzie, a szczególnie w moim sercu, w sercach tych, których spotykam i za których się modlę.
Józefina
Zakopane, 5.X.2009r.

Share this Post