/ 14 kwietnia, 2021/ Aktualności, Aktualności, Wydarzenia

Zaproszenie adresowane jest do każdej osoby która:

  • myśli, że nie ma czasu na modlitwę;
  • chce się modlić, ale nie wie jak;
  • pragnie umocnić swoją relację z Bogiem;
  • sam nie wie, w co wierzy;
  • słyszał o Jezusie i chce Go lepiej poznać;
  • chciałby zacząć naprawdę żyć wiarą.
  • odnowić swoją relacje z Bogiem

W każdy piątek od 30 kwietnia do 18 czerwca będziemy spotykać się w Kościele Świętego Krzyża by uczestniczyć we Mszy Świętej, słuchać nauczania i dzielić się w małych grupkach tym jak Duch Święty działa w moim życiu.

Nauczanie głosi Ks. Andrzej Jerominek  – proboszcz parafii na Cyrhli

Zapisy: tel. 664 533 725

Share this Post