/ 19 stycznia, 2019/ Aktualności, Aktualności

W czwartek 17.01.2019 spotkaliśmy się na Mszy świętej i opłatku. Zwyczajem jest to że każdy losuje patrona który będzie mu towarzyszył w najbliższym roku, anioła który go poprowadzi na drodze wzrostu duchowego i Słowo Boże które jest żywe ” „Wszystkim tym , którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.

W tym roku Pan prowadzi wspólnotę słowem, które dostaliśmy na rekolekcjach w Czernej.

10 Pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» 11 On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». 12 Przyszli zaś także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» 13 On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». 14 Pytali go też i żołnierze: «A my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». Łk 3, 10-14

 

Share this Post