/ 24 lutego, 2017/ Aktualności

“Odwagi, Jam zwyciężył świat” J 16,33

Nie można zabić Miłości. Można Ją ukrzyżować, można przebić Jej Serce lecz Ona zmartwychwstanie, bo jest Nieśmiertelnym Bogiem. Krzyż staje się znakiem ocalenia, a otwarte Serce Zbawcy bramą nieba dla niespokojnych człowieczych serc.

Zmartwychwstały Pan ofiaruje nam – każdemu dziecku dar odrodzonej nadziei. Pragnie, aby w każdym ludzkim sercu mógł na nowo zmartwychwstawać i wypełniać ogromem miłosci nasze nieraz pozbawione duchowej radości serca. Prawdziwa i głęboka wielkanocna radość jest darem Ducha Świętego i owocem przyjaźni z Jezusem Zmartwychwstałym. Radosć ta prznika całego człowieka, daje siłę i moc w trudnych sytuacjach.Chciejmy pozostawić kamień i grób i wznieść się ponad siebie, pond to co widzialne, zewnętrzne i skupiające na nas samych – pragnijmy spotkać Zmartwychwstałego Pana.

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie (…) Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26)

Share this Post